Home

venustre20agosMy Venus sculptures will become symbolic fetishes in my search for freedom as a human being. Being an artist, a woman, and an immigrant demands liberating myself from phenomena and patterns that need to be challenged. Shaping these gigantic female bodies meant diving into my fears and doubts.

Jag tror att i inuti varje kvinna lever det en stor kvinna med pondus och den här tjocka kvinnan är alltid latent, hon väntar tålmodigt att få komma ut och ta plats. Många kvinnor medvetet eller omedvetet spelar en överlevnads roll i vardagen, där vi döljer vår styrka, vår vrede och vår lust. Bara i visa subkulturer och i slutna cirklar av kvinnlig gemenskap, har vi kunnat omfamna vårt mod. Det handlar inte om att bli men, utan att erövra vår manliga frihet.

Jag är uppväxt med min mamma och mina tre bröder, eftersom mamma var tvungen att arbeta långa dagar, tillbringade jag mycket tid med mina bröder och det var först när jag var åtta år gammal som jag insåg att jag var en flicka och inte en pojke.

Något märkligt händer med mig för varje stor kvinna jag bygger, det är som att jag i min vardag inte behöver gömma mig, eller göra mig mindre än den jag är. Min storhet står sida vid sida med min litenhet.